Druki kolejowe

Druki kolejowe wykonano we współpracy z firmą GIDEX, autorem specjalistycznego oprogramowania do komputerowego wypełniania formularzy – GIDEX sp. z o. o. Formularze posiadają naniesiony numer zgody nadany przez Dyrekcję Kolejowych Przewozów Transportowych CARGO – wspólny dla wszystkich użytkowników programu LIST KOLEJOWY firmy GIDEX.

 
LP symbol Nazwa druku Format Kart w kpl.
1 H-3123 LIST POLSKI (karty 1,2,3,4) 320×8″ 1+3
2 H-3110 ZAŁĄCZNIK LIST POLSKI 320×8″ 1+3
3 H-1139 SMGS (karty 1,2,3,4,5) 240×12″ 1+4
4 H-1141 SMGS (ceduły dodatkowe) 240×12″ 1+1
5 H-1139 + H-1141 SMGS (karty 1,2,3,4)+(5+(3x Ceduła)) 240×24″ (1+3)+(1+3)
6 H-1139 + H-1141 SMGS (karty 1,2,3,4,5,3x Ceduła) 240×12″ 1+7
7 Załącznik 13.1 do SMGS do art. 8 § 2 240×12″ 1+4
8 H-1134 CIM (karty 1,2,3,4,5) 240×12″ 1+4
9 H-1137 CIM 240×12″ 1+1
10 H-1134 + H-1137 CIM (karty 1,2,3,4)+(5,4a,4a*,4a*) 240×24″ (1+3)+(1+3)
11 H-1143 Wykaz wagonów do CIM 240×12″ 1+4
12 R-27 Zawiad. o wagonach 25 poz. 240×12″ 1+3
13 R-28 Zawiad. o wagonach 7 poz. 240×6″ 1+3